rhy.fi
Lomakkeet/Oppaat

OPPAAT JA JULKAISUT

Eettiset ohjeet metsästäjille
Metsästäjän lakitieto
Petovahinkojen tunnistamisopas
RUOKAVIRASTO:n haaska ohje
Lajintunnistusmateriaali

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN LOMAKEPALVELU

Lähes kaikki metsästyksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa.

Suomen riistakeskuksen lomakepalvelu

HIRVENMETSÄSTYKSEN LOMAKEMATERIAALI

Hirvenpyyntilupahakemukset
Selvitys haavoitetusta hirvestä

RUOKAVIRASTON OHJEET JA LOMAKE PIENPETONÄYTTEIDEN LÄHETTÄMISEEN

Ohjeet näytteiden lähettämiseen ja tautiseurantalähete

SUOMEN RIISTAKESKUS KAAKKOIS-SUOMEN JA KYMEN PIIRIEN PIENPETOKAMPANJA

Pienpetokampanja on Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen, Suomen Metsästäjäinliiton Kymen piiri ry:n ja Kymenläänin kennelpiiri ry:n yhteinen kampanja pienpetopyynnin tehostamiseksi.
Lomakkeiden palautus SML Kymen Piiri, lomakkeissa olevan ohjeen mukaisesti.

Pienpetokampanjan henkilökohtainen kilpailulomake
Pienpetokampanjan seurakohtainen kilpailulomake

RUOKOLAHDEN JA IMATRAN RHY:n RIISTANHOITOKILPAILU

Kilpailu henkilökohtainen ja tarkoitettu riistanhoitoyhdistyksen jäsenille.
Osallistujan metsästyskortin Rhy-numero on oltava 163.
Kilpailuun oikeuttavat pisteet on tehtävä Ruokolahden ja Imatran Rhy:n metsästysseurojen toimialueelta.

rh-kilpailulomake EXEL-taulukkona
rh-kilpailulomake PDF-tiedostona

 

VUOSIKOKOUS

Ohjeet ja valtakirja

 

VUOSI-ILMOITUKSET

Toimihenkilölomake

Tilastoliite

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös