rhy.fi
SRVA

    SUURRIISTAVIRKA-APU

 

Suurriistavirka-apu  (SRVA)  on paikallistasolla riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio,
joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua  suurriistakonflikteissa kummankin allekirjoittaman sopimuksen mukaan. 

  • Hirvieläin-, villisika- ja suurpetokolarit
  • Suurpedot taajamissa ja vahinkokohteissa.

Valtakunnantasolla SRVA-toiminnan kehittämistyöstä huolehtii  SRVA-toimikunta, jonka kokoonpano löytyy SRVA internetsivuilta.

Ruokolahden ja Imatran riistanhoitoyhdistyksen ja metsästysseurojen/-seurueiden kesken on allekirjoitettu sopimus SRVA-toiminnan hoitamisesta Rhy:n toimialueella.

RR45454554554 Ruokolafhdeb  c xzx RRRR

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN SRVA -yhteyshenkilö 

  • Vastaanottaa poliisin virka-apupyynnön
  • Hälyttää tarvittavat koirapartiot ja tapahtumapaikan metsästysseuran tai -seurueen yhteyshenkilöt
  • Toimii poliisin kenttäjohtajan aisaparina välittäen tietoa jäljestäjien ja poliisin välillä sekä johtaa paikallisten passimiesten toimintaa (Tätä tehtävää voi hoitaa myös paikallisen metsästysseuran/-seurueen yhteyshenkilö)
  • Hyväksyy SRVA-toimijoiden tekemät tilanneilmoitukset Oma Riistaan
  • Auttaa kennel-/riistanhoitopiirin jäljestysohjaajaa ajantasaisen koirapartiolistan ylläpitämisessä   

Ruokolahden ja Imatran Rhy:n SRVA-organisaatiokaavio


MUUTOIN KUIN KOLARISSA KUOLLUT RIISTAELÄIN

Kuolleena löytyneen riistaeläimen hävittäminen ei kuulu SRVA-toiminnan piiriin, eikä riistanhoitoyhdistyksen toimenkuvaan.

Ohjeistus kuolleena löytyneeseen riistaeläimeen

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös