rhy.fi
Riistavahingot

RIISTAVAHINGOT

Riistaeläinten aiheuttamiin vahinkoihin on säädetty riistavahinkolaki.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaisesti säädetään riistavahinkolain 11§ nojalla annettu asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot.

Etelä-Karjalan Maaseututoimen toimintaohje petovahinkotapauksiin, sekä vahinkoilmoitus ja korvaushakemuslomake 131.

VAHINGOSTA ILMOITTAMINEN

Sen, joka aikoo hakea tässä laissa tarkoitettua korvausta riistaeläimen aiheuttamasta vahingosta, tulee vahingon havaittuaan tehdä viipymättä vahinkoilmoitus vahingon toteamista ja arviointia sekä muita asian vaatimia toimenpiteitä varten.

Vahinkoilmoitus tehdään:

1) henkilövahingoista vahinkopaikkakunnan poliisille;

2) viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle;

3) metsävahingoista vahinkopaikkakunnan toimivaltaiselle metsäkeskukselle.

Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut hoitaa Etelä-Karjalan maaseututoimen Imatran maaseututoimisto. Yhteystiedot löytyy seuraavasta linkistä

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Tyo-ja-elinkeinot/Maaseututoimi

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua